ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه 8 الی 19

 

 

پست الکترونیکی:

CEO: Fathizadeh.mersad@yahoo.com
INFO: info@civil-pro.ir
PROJECTS: project@civil-pro.ir

 

شماره تماس 

09129454805

تلگرام

civilproject@

آدرس ما

تهران، دانشگاه علم‌وصنعت، دانشکده عمران