25 آوریل

ضوابط پارکینگ

پارکینگ خصوصی

توقف گاه های مختص وسائل نقلیه ساکنان و کاربران در ساختمان ، پارکینگ خصوصی محسوب می گردند.

 

پارکینگ عمومی

توقف گاه های مختص تصرف های عمومی و نیز پارکینگ هائی که امکان استفاده عموم از آنها میسر است، پارکینگ عمومی محسوب می گردند.

گروه بندی پارکینگ ها

 • پارکینگ کوچک: دارای حداقل سه محل توقف خودرو
 • پارکینگ متوسط: دارای چهار تا حداکثر بیست و پنج محل توقف خودرو
 • پارکینگ بزرگ: دارای بیش از بیست و پنج محل توقف خودرو

پارکینگ های مورد نیاز به تفکیک کاربری

شماره نوع موارد سرانه پارکینگ موردنیاز
1 هتل چهار ستاره برای هر چهار تخت 1 محل پارکینگ
2 هتل سه ستاره و کمتر برای هر شش تخت 1 محل پارکینگ
3 بیمارستان برای هر چهار تخت 1 محل پارکینگ
4 کتابخانه موزه مراکز هنری برای هر 100متر زیر بنا 1 محل پارکینگ
5 پارکینگ های ورزشی برای هر 80متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
6 پارکینگ های تفریحی برای هر 300متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
7 سینما و تئاتر برای هر 15 صندلی 1 محل پارکینگ
8 تالار اجتماعات برای هر 80متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
9 استادیوم های ورزشی برای هر 500متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
10 مساجد و ساختمان های مذهبی برای هر 80متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
11 محلی  برای هر 100متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
12 ادارات دولتی  برای هر 70متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
13 انواع خرده فروشی ها برای هر 50 متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
14 دفاتر تجاری و شرکت های خصوصی برای هر 50متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
15 عمده فروشیها و فروشگاه های بزرگ  برای هر 50متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
16 گرمابه ها برای هر 5 نفر-خصوصی 1 محل پارکینگ
17 رستورانها،تالارها،سالن های غذا
خوری
برای هر 25 متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
18 مهدکودك،کودکستان،دبستان برای هر 80 متر مربع زیر بنا  1 محل پارکینگ
19 مدارس عالی و هنرستان ها  برای هر 40متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
20 مدارس راهنمایی و دبیرستانها برای هر 60 متر مربع زیر بنا  1 محل پارکینگ
21 مدارس علمیه برای هر 60 متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
22 دانشگاه ها برای هر 15 دانشجو 1 محل پارکینگ
23 پایانه اتوبوس (با محاسبه گاراژ) برای هر 150 متر مربع مساحت زمین 1 محل پارکینگ
24 پایانه اتوبوس(بدون محاسبه گاراژ) برای هر 100 متر مربع مساحت زمین 1 محل پارکینگ
25 کارخانجات صنعتی و موسسات
تولیدی
برای هر 200 متر مربع مساحت زمین 1 محل پارکینگ
26 تعمیرگاه های اتومبیل برای هر 50 متر مربع مساحت زمین 1 محل پارکینگ

پاركینگ سوئیچی چیست

 • در پاركینگ های خصوصی به شرط عدم مزاحمت برای خودرو دیگر پیش بینی دو واحد محلتوقف خودرو در پشت سر هم بلا مانع است ، مشروط به آن كه فضای مانور كافی داخل پاركینگ وجود داشته باشد .
 • طول و دهانه پاركینگ سوئیچی عیناً مشابه پارك اصلی است .
 • در محاسبه تعداد محل توقف خودروها جهت تعیین گروه پاركینگ، پارک های سوئیچی نیزمنظور می گردند.

نکات طراحی پارکینگ

 1.  به صورت کلی برای هرماشین 2.5 متر عرض باید در نظر گرفته شود. برای دو ماشین  دو  حالت زیر اتفاق می افتد:
  الف)اگر دوطرف پارکینگ دیوار باشد عرض 5متر باید در نظر گرفته شود.
  ب)اگر یک طرف پارکینگ دیوار و طرف دیگر ستون باشد عرض 4.75 در نظر گرفته می شود.
 2. برای سه ماشین 2.5 متر به عرض ذکر شده در بالا اضافه می شود.
 3. در صورتی که دو طرف ماشین به دیوار یا ستون مسدود باشد حداقل ابعاد به صورت 3*5 خواهد بود.
 4. اگر بین دو ستون به صورت داخل به داخل 4.5 متر فضا وجود داشته باشد ؛امکان ایجاد دو پارکینگ وجود دارد.

پارکینگ

ابعاد  ستون ها در پارکینگ

 1. در صورتی كه ابعاد ستون ها 40*40 باشد ،فاصله ی آكس به آكس (مركز به مركز ) ستون ها 4.9 متر می باشد.
 2. در صورتی كه فاصله ی بین دو ستون 6.5 متر باشد می توان بین دو ستون سه اتومبیل قرار داد.
 3. در صورتی كه ابعاد ستون ها 40*40 باشد ،فاصله ی آكس به آكس (مركز به مركز ) ستون ها7.19متر می باشد.
 4. در صورتی كه فاصله ی بین دو ستون 6.5 متر باشد می توان بین دو ستون سه اتومبیل قرار داد.
 5. جهت خروج اتومبیل باید 5 متر پشت هر ماشین خالی باشد.
 6. اگر ماشین ها كنار دیوار قرار بگیرند ،می توان ابعاد جای پارك ماشین را به صورت 6*2 در نظر گرفت.
 7. حالت چیدن پاركینگ ها به صورت L باعث می شود  با استفاده از هم پوشانی فضای خالی  بین آن ها جهت ایجاد تعداد پاركینگ بیشتر  و یا جهت ایجاد تاسیسات ،انبار،دستگاه پله و آسانسور استفاده كرد.
 8. مسیر آزاد ماشین ها در پاركینگ با حداقل عرض 3 باید طراحی گردد ،این مسیر می تواند با فضای مورد نیاز پشت ماشین ها یا فضای ترددی كنار آن ها همپوشانی داشته باشد.
 9. دستگاه ارتباطات عمودی و رمپ با حالت ضربدری جهت ایجاد حداكثر پاركینگ طراحی گردد.
 10. اگر زیرزمین پاركینگ باشد ،بهتر است دستگاه پله و آسانسور در انتهای بنا و سمت دیوار هسایه باشد.
 11. اگر پاركینگ طبقه ی همكف باشد بهتر است راه پله در انتهای زمین قسمت بد زمین باشد.
 12. بهتر است ورودی رمپ از عرض كم طراحی گردد.
 13. درصورتی كه حیاط  داشته باشیم  ،بهتر است رمپ داخل حیاط طراحی شود.
 14. در قرارگیری پاركینگ ها باید توجه گردد كه به ازای هر فاصله ی دو ماشین نیم متر از عرض (n*25) باید كاسته شود.
 15. در صورتی که محل توقف خودرو در میان ستون هایی باشد که درب سواره بین دهانه مذکور واقع شده، رعایت فواصل مطابق تصاویر الزامی است. (مبنای اندازه گیری در تصاویر فاصله تمام شده پس از نازک کاری می باشد)
  در صورتی که محل توقف خودرو در میان ستون هایی باشد که درب سواره بین دهانه مذکور واقع شده ،رعایت فواصل مطابق تصاویر الزامی است. .)مبنای اندازه گیری در تصاویر فاصله تمام شده پس از نازك کاری می باشد(

تعداد درب پارکینگ مورد نیاز برای احداث بنا

 1. عرض مفید درب ورودی (پشت تا پشت چهار چوب درب)، معبر ورودی و شیب راهه درپاركینگ های بزرگ حداقل شش مترو در پاركینگ های متوسط و كوچك حداقل سه مترمی باشد.
  ابعاد استاندارد درب ساختمان
  ابعاد درب پارکینگ
 2. درب پارکینگ کوچک
 3. تعداد درب پارکینگ مورد نیاز براساس مصوبات شهرسازی برای هر ملک تنها یک درب پارکینگ می توان تعیین و طراحی کرد.
 4. . تعداد درب های پارکینگ دو باب خواهد شد اگر شرایط خاصی به شکل ذیل برای ملک وجود داشته باشد:
  الف)در ملک با ضلع(بر) بزرگتر از ۲۰ متر
  ب)تجمیع دو ملک به شرط وجود یک ضلع بزرگتر از ۱۴ متر
  ج)تجمیع سه قطعه دربافت فرسوده به شرط ایجاد ضلع ملک بزرگتر از ۱۲ متر
  در صورت تامین نبودن شرایط فوق عوارض درب اضافی از مالک توسط شهرداری اخذ میگردد.

ارتفاع آزاد درب پارکینگ

 • در کلیه انواع پارکینگ ها ارتفاع آزاد درب پارکینگ (مکانی که ماشین عبور می کند) نباید از 210 سانتی متر کمتر باشد.
  تبصره: فقط در پارکینگ های کوچک خصوصی در صورتی که ورودی و خروجی سواره و پیاده از هم جدا باشد می توانید حداقل ارتفاع آزاد درب ورودی -خروجی سواره را 195 سانتی متر در نظر بگیرید.
 • ایجاد درب ورودی و خروجی مجزا برای سواره در پارکینگ های بزرگ عمومی الزامی می باشد.
 • در پارکینگ های بزرگ عمومی بایستی حتما سرویس بهداشتی پیش بینی شود.
  ارتفاع آزاد درب پارکینگ

ارتفاع مفید پاركینگ ها

 • ارتفاع مفید پاركینگ، فاصله از كف تمام شده پاركینگ در آن نقطه تا زیر پایین ترین محل عناصر سازه ای و یا تأسیساتی می باشد.
 • ارتفاع مفید مجاز “پاركینگ های كوچك” ، حداقل دو متر و بیست سانتی متر (20/2 متر)می باشد.
 • ارتفاع مفید مجاز”پاركینگ های متوسط وبزرگ” حداقل دو متر وچهل سانتی متر(40/2متر) می باشد.
 • در پاركینگ های عمومی حداقل ارتفاع مفید ورودی و خروجی دو متر و چهل سانتی متر(40/2 متر) می باشد.
 • در پاركینگ های خصوصی حداقل ارتفاع مفید ورودی و خروجی دو مترو ده سانتی متر(10/2 متر) می باشد.

 

لزوم تامین پارکینگ موکول به احداث جدید است.

لزوم احداث پارکینگ وابسته و مشروط به احداث بنای جدید است این در حالی است که در برخی شهرداریها بدون احداث بنا یا حتی تغییر کاربربی در اقدامی عجیب املاکی که دارای پایانکار است را دارای کسری پارکینگ اعلام نموده و در اقداماتی مانند تعمیرات مجدد موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع می دهند باید توجه داشت که با عدم احداث فضای جدید موضوع از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری خروج موضوعی دارد.

دیدگاه خود را بنویسید