قرار داد اجرایی پیمانکار مهندس عمران
01 نوامبر

جزییات قرارداد اجرای ساختمان

📚 جزییات قرارداد اجرای ساختمان 📚

👈🏻 به اطلاع کلیه سازندگان حقیقی و حقوقی سازمان می‎رساند به دلیل مسئولیت‌های ناشی از انعقاد قراردادهای مبهم اجرای ساختمان با مالکان و بروز برخی اشکالات و تبعات حقوقی برای سازندگان دارای صلاحیت، اعضای محترم موظفند موارد زیر را حتماً در قراردادهای اجرای ساختمان درج نمایند:

1⃣ موضوع قرارداد و تعهدات قراردادی (بطور کامل و شفاف)

2⃣ مدت قرارداد

3⃣ مبلغ حق‌الزحمه اجرای خدمات

4⃣ برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه

5⃣ مشخصات پروانه ساختمانی(درصورت وجود)

6⃣ متراژ پروژه

7⃣ مشخصات کامل طرفین قرارداد

8⃣ آدرس دقیق پستی محل اجرای پروژه

9⃣ شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد

📌 لازم به ذکر است انجام و اتمام تعهدات قراردادی مقدم بر مدت قرارداد می‎باشد و چنانچه مدت قرارداد تمام شده باشد اما تعهدات قراردادی به اتمام نرسیده باشد، طرفین قرارداد ملزم به ایفای تعهدات قراردادی تا پایان اتمام تعهدات و انجام موضوع قرارداد می‎باشند.

📌 بنابراین سپری شدن مدت قرارداد، رافع مسولیت‎های قراردادی طرفین نمی‎باشد و اتمام قرارداد منوط به انجام کامل تعهدات، یا فسخ، یا تفاسخ یا انفساخ می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید