26 نوامبر

مقاومت فشاری بتن چیست؟

نشان دهنده ی مقاومت بتن در برابر نیروی وزن است. هم چنین یکی از مهمترین عوامل کنترل کیفی بتن نیز می باشد.
مقاومت با عیار متفاوت است مثلا:
بتن ۳۰۰ یعنی مقدار بتن در ۱ متر مکعب ۳۰۰ کیلوگرم است.
بتن با عیار ۳۰۰: بیانگر سیمان مصرفی در یک متر مکعب است. یعنی ۳۰۰ کیلوگم بر متر مکعب
عیار: مقدار وزن سیمان در یک متر مکعب
مقاومت: مقدار تحمل نمونه از لحاظ مقاومت فشاری را بیان می کند. مقدار نیروی که به بتن وارد میشود و بتن می شکند.
با یک عیار سیمان به دلیل تفاوت نوع دانه بندی ممکن است مقاومت های متفاوتی داشته باشیم.
مقدار مقاومت بر اساس نوع سازه متفاوت است. مثلا در پی بتن ۲۰۰ و در ستون بتن ۳۰۰ لازم است.
در پروژه های عمرانی، نمونه گیری از بتن تازه انجام می شود.
انواع نمونه گیری: نمونه گیری به دو صورت مکعبی و سیلندری ( استوانه )، صورت می گیرد.
ابعاد نمونه ها:
نمونه های مکعبی به ابعاد:
نمونه های استوانه ای:
مقاومت نمونه های مکعبی در استاندارد برابر با ۰٫۸ مقاومت نمونه های استوانه ای است.
مقاومت نمونه ی مکعبی ۰٫۸ = مقاومت نمونه ی استوانه ای
استاندارد مقاومت نمونه را برا اساس مقاومت نمونه استوانه ای در نظر میگیرد و در آینن نامه ها مقاومت بر اساس نمونه س استوانه ای لحاظ می شود.
انواع مقاومت: مقاومت بتن در و حالت مقاومت اویه و مقاومت نهایی بیان می شود.
مقاومت اولیه، برای سیمان های معمولی همان مقاومت ۷ روزه است که تعیین می شود.
مقاومت نهایی، که در اکثر آیین نامه ها بیان شده است، مقاومت ۲۸ روزه بتن است.
مقاومت ۷ روزه تقریبا ۰٫۷۵ مقاومت ۲۸ روزه است.
مقدمات آزمایش:
برای انجام این آزمایش ابتدا با استفاده از ترازو وزن نمونه و با استفاده از کولیس طول، عرض و ارتفاع را بدست می آوریم.
برای بدست آوردن طول باید چهار نقطه را اندازه بگیریم سپس از چهار نقطه میانگین میگیریم تا طول بدست بیاید،اما برای عرض و ارتفاع یک بار اندازه گیری کافی است.
ابعاد نمونه آزمایش:
طول: ۱۵cm، عرض: ۱۵٫۰۴cm ارتفاع: ۱۵cm
نمونه های مکعبی به دلیل داشتن ۵ سطح صاف وصیقلی در حین انجام آزمایش در دستگاه مشکلی نخواهند داشت،اما نمونه‌های سیلندری به دلیل نداشتن سطح صاف احتیاج به انجام عمل کپینگ (بهسازی) دارند.
عمل کپینگ با استفاده از سیمان با مقاومت بالا و یا با دستگاه انجام می شود.
وسایل انجام ازمایش:
نمونه، ترازو،خط کش و جک
جک این آزمایش معروف به جک ۲۰۰ تنی است.
۲۰۰ تن بیشترین نیرویی است که جک میتواند وارد کند.
این جک متشکل شده است از دو فک،که فک بالا فک ثابت و فک پایین فک متحرک (نیرو دهنده).
بر اساس نوع نمونه (مکعبی یا سیلندری)،استاندارد مقدار نیرویی که در ۱ ثانیه باید وارد شود را مشخص کرده است.
برای نمونه های مکعبی مقدار نیروی وارده در مدت ۱ ثانیه ۶۸۰ میباشد.
دستگاه دارای دو عقربه مشکی و قرمز است. با وارد شدن نیرو هر دو عقربه شروع به حرکت می کنند. با شکستن بتن و خاموش کردن دستگاه ،عقربه مشکی به حالت اولیه برمیگردد و عقربه قرمز که نشانگر مقدار نیرو است، ثابت میماند.
نتیجه آزمایش:
نمونه مکعبی مورد آزمایش در فشاری برابر ۳۰ton شروع به خرد شدن نمود.
با تقسیم این عدد به سطح، مقاومت فشاری بدست می آید.

بتن الیافی

انواع سقف های سازه ای 

تفاوت روش طراحی تنش مجاز ASD با مقاومت نهایی LRFD

دیدگاه خود را بنویسید